2007/12/09

УИХ = Улсын Их Хэрүүл

Нэгэн газар 76 хүний орон тоо байх юм аа. Гэвч 76-уулаа байх нь их ховор.
Тойрч сууж байгаад л хэрэлддэг. Өөр юм хийдэггүй бололтой дог оо. Зүгээр сууж байгаад л цалин авдаг, зовлон багатай ажил.