2009/11/11

"Tree" theme of Gmail

Хэрэв gmail ашигладаг бол Tree гэдэг сэдвийг сонгоод үзээрэй.
Сонгох үед таны оршин буй хотыг асуудаг юм. Ингэснээр тухайн хотын цаг агаарыг уг сэдэвтэй холбож өгөх боломж бий болж байна гэсэн үг.
Өнөөдөр яг одоо цас орж байна. Миний gmail-д ч бас цас орж байна:

Хэрэв зун бороо орж байвал бороо орж байгааг харуулдаг юм.