2010/05/09

Хэл соёл утгагүй боллоо л доо

ТВ9 дээр "Анализ" мэдээллийн тойм хөтөлбөр гээд гарч байна. Юу гэсэн үг вэ???

Анализ - задлан шинжлэх
тойм - товчилсон

Нарийвчлан судалсан товч мэдээ. Надад л бууж өгөхгүй байна даа.