2008/09/04

iPhone - Шинэ амжилт


iPhone эхний ба 3G-тэйгээ нийлээд найман сая ширхэг борлогдсоноор шинэ амжилт тогтоогоод байгаа юм байна. Энэ нь найман сарын сүүлийн байдлаарх ба 3G нь 5,6 сая, эхний хувилбар нь 2,4 сая ширхэг утас энэ онд зарагдсан аж. Мөн Apple-ийхэн энэ оныг дуустал 10 саяд хүргэнэ гэжээ.

No comments: