2012/08/16

Компьютрийн шинжлэх ухаанд суралцагчдад зориулсан үнэгүй онлайн сайт

Khan академиас саяхан шинэ хөтөлбөр гаргасан байна.  Энэ нь компьютрийн шинжлэх ухаанд сургах зорилготойгоор график дүрслэл, дуут тайлбар, өнгөт зургуудаас бүрдсэн аж.
Мөн програмчлалын мэдлэггүй хүн бүрт буюу бүх насны хүн, бага насны хүүхдүүд болон програмчлалыг эхлэн суралцагч нарт зориулсан байна.

Энэхүү хөтөлбөр нь програмчлалын үндсээс эхлэх бөгөөд хувьсагч, логик үйлдэл гэх мэт нь юу вэ? гэдгээс эхэлжээ.  Цаашлаад хичээлийн агуулга нь энгийнээс эхлээд ахисан түвшин хүртэл байгаа юм байна.  Ахисан түвшний хичээл нь их сургуулийн түвшингийх бөгөөд маш шинэлэг сургалтын хөтөлбөр болжээ.

Хан академи нь 2006 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд хүмүүст зориулан үнэгүй, онлайн, интерактив сургалтын орчин бүрдүүлэх байгуулах зорилготойгоор үүсгэн байгуулагджээ.  Одоогоор 3300-аас давсан видео агуулгатай ба математик, түүх, эрүүл мэнд, санхүү, физик, хими, биологи, эдийн засаг болон шинээр нэмэгдсэн компьютрийн шинжлэх ухаан гэсэн төрлүүдийг хамардаг юм байна.

Илүү дэлгэрэнгүйг:
http://ejohn.org/blog/introducing-khan-cs/

Хөтөлбөрийн хаяг:
http://www.khanacademy.org/cs

Ерөнхий сургалтын орчин:
http://www.khanacademy.org

No comments: