2007/07/16

Сүлжээний кабель бэлдэх

Сүлжээний кабель нь голдоо 8 ширхэгтэй ба дундаа залгаас ороогүй байх хэрэгтэй.
Кабелийн хоёр үзүүрт RJ45 стандартын (connector) толгой орно.
Утаснууд нь T568A, T568B стандартын дагуу өнгөний дарааллаар байрлана.
Straight-Through Cable (Компьютер, switch-ийн хооронд залгагдах) нь хоёр үзүүртээ, дээрх хоёр холболтын аль нэгээр нь адил холбогдоно.
Crossover Cable (Компьютер, компьютер-ийн хооронд залгагдах) нь уг хоёр стандартыг хослуулж холбогддог.

No comments: