2007/10/21

Хэрэг болох сайт:

Даяар нүүдлийн талаарх байдлыг зургаар харуулсан байна.
Харах -
http://www.nytimes.com/ref/world/20070622_CAPEVERDE_GRAPHIC.html

Монгол улс руу орж ирсэн мөнгө манай улсын ДНБ-ий долоо орчим хувийг эзэлдэг бололтой.

No comments: