2008/10/01

Одоо үеийн цалингийн систем

Нэг иймэрхүү томъёолол оруулбал яаж байна.
{1л АИ92 бинзений үнэ} * {Таны үнэлгээ} = {Таны цалин} гэж...
Хэрэв танын үнэлгээ 250 ба АИ92 бинзений 1л-ийн үнэ 1230₮ байх үед таны цалин:
1230₮ * 250 = 307500₮
Харин өнөөдрийн хувьд:
1655₮ * 250 = 413750₮ болох юм байна.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод ханш 110000₮ ба энэ нь бинзен 1230₮ байх үед гэвэл, хөдөлмөрийн хөлсний доод үнэлгээ 89,5 болж байна. Тиймээс өнөөдрийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бол 148122.5₮ байх ёстой ажээ.

Тэгэхдээ яг хэрэгжүүлэх гэвэл ингэж шууд хамааруулж болохгүй л дээ. Арай өөр тооцоолол явах нь мэдээж юм.

Ингэвэл хачин юм болно доо. Ха ха.

No comments: