2008/10/09

Монголынхоо ханын цаасыг татаад аваарай.

National Geographic дээр их гоё зураг байж байх юм:
http://science.nationalgeographic.com/science/wallpaper/mongolian-steppe.html

No comments: