2009/05/19

Сүртэй зураг байна даа.

National Geographic дээрх баруун монголын казак эрийн зураг байж байна.
http://photography.nationalgeographic.com/photography/enlarge/kazakh-eagle-hunter.html

Энэ зураг нь "Шилдэг" урын сангийн жагсаалтад багтжээ.

No comments: