2007/04/12

Өдөрт 100₮ хэмнэ

Үнэгүй зурвасыг гар утас руу илгээнэ гэж байна:
Ийшээ ороод хар
Зарим гар утаснууд Unicode дэмждэг ч, манай Өө, Үү үсгүүдийн дүрслэлийг агуулаагүй байна.

No comments: