2007/05/07

Greeting template for Mother's day!

Удахгүй Эх, үрсийн баяр болох гэж байна. Хэрэв та өөрийн ил захидлыг үүсгэхийг хүсэж байвал энэ дэвсгэр зургийг ашиглаж болох юм. Зургийн хэмжээ маш сайн тул аливаа хэвлэлтэд гологдохооргүй.
Өндөр чанартай эх файлыг нь эндээс татаж аваарай.

No comments: