2009/03/22

Дэлхийн 100 хүн: Чингис хаан

Орос хэл дээр дараах баримтыг олсноо та бүхэнтэй хуваалцаж байна.
Татах: Хэлтэрхий 1, Хэлтэрхий 2

No comments: